Tabelka pokazująca rozkład poszczególnych fratali według poziomów

Fraktale - Rozpiska

Poradniki | Fraktale

Fraktale - Rozpiska

Kompletne rozpisanie fractali od poziomu 1 do 100. Z tego poradnika dowiesz się:

  • Które poziomy fraktali zaliczamy do poziomu Initiate, Adept, Expert i Master?
  • Jaki fraktal czeka na Ciebie na każdym z poziomów?
  • Jaka wartość Agony Resistance [AR] wymagana jest na każdy z poziomów Fraktali?

Fraktale

Inittiate

Poziom Fraktal Agony Resistance [AR]
1 Volcanic 0
2 Uncategorized 0
3 Snowblind 0
4 Urban Battlegrund 0
5 Swampland 0
6 Clifside 0
7 Aquatic Ruins 0
8 Underground Facility 0
9 Molten Furnace 0
10 Molten Boss 0
11 Deepstone 0
12 Uncategorized 0
13 Chaos Isles 0
14 Aetherblade 0
15 Thaumanova Reactor 0
16 Twilight Oasis 0
17 Underground Facility 0
18 Captain Mai Trinn Boss 0
19 Volcanic 0
20 Solid Ocean 8
21 Swampland 10
22 Clifside 11
23 Molten Furnace 13
24 Nightmare 15
25 Shattered Observatory 17

Adept

Poziom Fraktal Agony Resistance [AR]
26 Aquatic Ruins 18
27 Snowblind 20
28 Volcanic 22
29 Underground Facility 24
30 Chaos Isles 26
31 Urban Battlegrund 27
32 Swampland 29
33 Deepstone 31
34 Thaumanova Reactor 33
35 Solid Ocean 34
36 Uncategorized 36
37 Snowblind 38
38 Chaos Isles 40
39 Molten Furnace 42
40 Molten Boss 43
41 Twilight Oasis 45
42 Captain Mai Trinn Boss 47
43 Underground Facility 49
44 Uncategorized 50
45 Solid Ocean 52
46 Aetherblade 54
47 Cliffside 56
48 Thaumanova Reactor 58
49 Nightmare 59
50 Shattered Observatory 61

Expert

Poziom Fraktal Agony Resistance [AR]
51 Snowblind 63
52 Volcanic 65
53 Underground Facility 67
54 Chaos Isles 68
55 Thaumanova Reactor 70
56 Swampland 72
57 Urban Battlegrund 74
58 Molten Furnace 75
59 Twilight Oasis 77
60 Solid Ocean 79
61 Aquatic Ruins 81
62 Uncategorized 83
63 Chaos Isles 84
64 Thaumanova Reactor 86
65 Aetherblade 88
66 Urban Battlegrund 90
67 Deepstone 91
68 Snowblind 93
69 Cliffside 95
70 Molten Boss 97
71 Aetherblade 99
72 Volcanic 100
73 Captain Mai Trinn Boss 102
74 Nightmare 104
75 Shattered Observatory 106

Master

Poziom Fraktal Agony Resistance [AR]
76 Aquatic 107
77 Swampland 109
78 Urban Battlegrund 111
79 Uncategorized 113
80 Solid Ocean 115
81 Underground Facility 116
82 Cliffside 118
83 Molten Furnace 120
84 Deepstone 122
85 Urban Battlegrund 123
86 Snowblind 125
87 Twilight Oasis 127
88 Chaos Isles 129
89 Swampland 131
90 Molten Boss 132
91 Uncategorized 134
92 Volcanic 136
93 Snowblind 138
94 Cliffside 139
95 Captain Mai Trinn Boss 141
96 Aetherblade 143
97 Thaumanova Reactor 145
98 Chaos Isles 147
99 Nightmare 148
100 Shattered Observatory 150